Asystent Innowacji pomaga przedsiębiorcom z sektora MŚP


Przedsiębiorcy zainteresowani realizacją nowatorskich projektów mogą skorzystać z dostosowanego do oferty programowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – „Asystenta innowacji”.

To przygotowana dla przedsiębiorców z sektora MŚP aplikacja online, dzięki której zainteresowani mogą bezpłatnie zweryfikować założenia projektu i dowiedzieć się na ile wpisują się one w kluczowe kryteria oceny projektów dofinansowywanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Aplikacja ma postać przyjaznej ankiety, nie wymaga podawania szczegółowych danych o firmie i jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców niemających dużego doświadczenia w prowadzeniu projektów B+R oraz w efektywnym aplikowaniu o środki na tego typu działania. Przejdź do „Asystenta”

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju