Ankieta Komisji Europejskiej na temat terytorialnych ograniczeń dostaw

Komisja Europejska, realizując zapowiedzi z Komunikatu w sprawie europejskiego sektora detalicznego odpowiadającego potrzebom XXI wieku z kwietnia 2018 r., zachęca do wypełnienia ankiety dotyczącej problemu terytorialnych ograniczeń dostaw.

Ankieta dostępna jest do końca stycznia 2020 r. pod adresem:

DG GROW – Study on territorial supply constraints in the EU retail sector

Terytorialne ograniczenia dostaw (territorial supply constraints – TSCs) są to ograniczenia narzucone przez prywatnych operatorów, które mogą znacząco zmniejszać możliwości detalistów w zakresie zakupu produktów.
Wydaje się bowiem, że w niektórych przypadkach detaliści posiadający siedzibę w jednym państwie członkowskim i mający do czynienia z dostawcą wielonarodowym nie mają możliwości wyboru, u którego krajowego podmiotu dostawcy towarów chcieliby się zaopatrywać, lecz są kierowani do określonego krajowego podmiotu zależnego.  Zakłada się, że TSCs odgrywają poważną rolę w segmentacji rynku. Mogą jednak istnieć uzasadnione powody, aby dostawcy zróżnicowali swoją ofertę w różnych krajach.

Ankieta skierowana jest do detalistów, hurtowników i producentów. Udzielenie przez Państwa odpowiedzi na zadane pytania pozwoli Komisji na zebranie wiarygodnej wiedzy o sytuacji w handlu na różnych rynkach UE i zaplanowanie właściwych kroków na przyszłość.
Wszelkie dane pozostaną anonimowe.
Proszę pamiętać, że brak informacji z Polski oznaczać będzie, że Państwa potrzeby nie zostaną uwzględnione przez KE w jej kolejnych działaniach.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju