Aktualizacja terminów otwarcia naborów 2020 w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne!

wpis w: Aktualności - pol | 0

Terminy otwarcia naborów 2020 w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne:

  • Marzec 2020 – Kanada, Kazachstan, ZEA
  • Marzec 2020 – Arabia Saudyjska, Senegal, Singapur
  • Maj 2020 – Chiny, Malezja, Meksyk
  • Sierpień 2020 – Kenia, Tajwan, USA

Dokumenty oraz szczegółowe informacje o projekcie dostępne są tutaj

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Loga PMT

Źródło: PAIH/PMT