Akcja Konsultacja w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (do 30 listopada 2019 r.)

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy od dziś wznawia Akcję Konsultację, którą zapewne pamiętacie Państwo z ubiegłego roku, gdyż wiele firm z niej skorzystało.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w konkursach unijnych na projekty B+R zachęcamy do skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem, które pozwolą na zweryfikowanie czy Państwa pomysły wpisują się w założenia ogłaszanych przez nas konkursów badawczo-rozwojowych.

Zapraszamy przyszłych wnioskodawców do wypełnienia poniższego formularza.
Nabór zgłoszeń do konsultacji będzie prowadzona do 30 listopada 2019 r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację projektu.

Formularz zgłoszeniowy

Udział w konsultacjach jest bezpłatny.

Pamiętaj:
Możesz wziąć udział w AKCJI KONSULTACJI jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku w COP o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.2 Innowacje przedsiębiorstw w badania i innowacje.

Regulamin konsultacji eksperckich
Deklaracja poufności

 

 

Źródło: COP