Akcelerator branżowy sektora urządzeń medycznych (17 – 18 czerwca br.)

17 – 18 czerwca br. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wraz z PFR, instytucjami grupy PFR oraz innymi organizacjami otoczenia biznesu, organizuje kolejne warsztaty w ramach Strefy Rozwiązań akceleratora.

Tym razem dla sektora urządzeń medycznych.

Do zgłaszania zapraszamy firmy małe, duże i średnie zajmujące się produkcją następującego asortymentu:

Kod CN/Zakres towarowy
4014 – artykuły higieniczne, farmaceutyczne z kauczuku innego niż ebonit,

7017 – wyroby szklane laboratoryjne, higieniczne i farmaceutyczne,

9018 – narzędzia i przyrządy lekarskie i weterynaryjne,

9019 – sprzęt do mechanoterapii, aparaty do masażu,

9021 – sprzęt i aparaty ortopedyczne, protezy, aparaty słuchowe,

9022 – aparaty rentgenowskie,

940210 – fotele dentystyczne, fryzjerskie i podobne, obrotowe z pochylanym oparciem lub podnoszone oraz ich części.

Celem akceleratora jest zwiększenie internacjonalizacji polskich firm. W dwudniowej Strefie Rozwiązań uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z narzędziami wsparcia eksportu oraz ekspansji inwestycyjnej oferowanymi przez administrację rządową, instytucje z grupy PFR oraz inne instytucje otoczenia biznesu.

Akcelerator obejmuje także Strefę Dialogu, gdzie firmy będa miały okazje wymienić sie doświadczeniami oraz zgłaszać swoje propozycje rozwiązań optymalizujacych skuteczność narzędzi i sugestie zmian legislacyjnych oraz organizacyjnych. Ponadto przewidziane są indywidualne spotkania B2B, w oddzielnym terminie, w uzgodnieniu między zainteresowanymi firmami i poszczególnymi IOB.
Udział w warsztatach jest bezpłatny; nie pokrywamy jedynie kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.

Dokładniejsze informacje o o zasadach udziału oraz procedury rekrutacji znajda Państwo na stronie:
https://www.startup.pfr.pl/pl/program/akcelerator-branzowy-sektor-urzadzenia-medyczne/.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości osobą do kontaktu jest

Dariusz Latoszek

Główny Specjalista

Wydział ds. Eliminacji Barier i Relacji z Biznesem

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

tel. +48 /22/ 262 92 98