Akcelerator Branżowy dla sektora rolno-spożywczego

wpis w: Aktualności - pol | 0

Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. organizuje kolejną edycję Akceleratora Branżowego. Inicjatywa adresowana jest tym razem do sektora rolno-spożywczego.

Spotkania będą okazją do podjęcia współpracy z Grupą PFR, jej partnerami, administracją publiczną oraz firmami z branży rolno-spożywczej. Celem programu jest zwiększanie innowacyjności przedsiębiorstwa z PFR SA, identyfikacja i łagodzenie barier eksportowych w dialogu z Ministerstwem Rozwoju, a także zdobycie praktycznej wiedzy o narzędziach oraz funduszach inwestycyjnych dostępnych na działania eksportowe w ramach oferty Grupy PFR.

Dla kogo?

Program kierowany jest do małych, średnich i dużych firm z branży rolno-spożywczej, które eksportują swoje towary za granicę bądź planują rozpoczęcie takich działań.

Program

Akceleratora obejmuje trzy części – strefy działań:

  1. Strefa Rozwiązań (19-20 lutego 2020) – dwudniowe spotkanie warsztatowe, podczas którego przedsiębiorcy dowiedzą, się jak wdrożyć innowacyjne rozwiązania w swojej firmie oraz uzyskają praktyczną wiedzę o funduszach inwestycyjnych oraz narzędziach służących rozwojowi eksportu oferowanych przez Grupę PFR oraz podmioty współpracujące z Akceleratorem (PFR S.A., Ministerstwo Rozwoju, BGK, PAIH, PARP, KUKE, KUKE Finance, PFR TFI, ARP).
  2. Strefa Dialogu (marzec 2020) – jednodniowe spotkanie, w ramach którego przedsiębiorcy będą mieli wpływ na kreowanie nowych rozwiązań dla wsparcia innowacyjności i eksportu. We współpracy z biznesem, administracją publiczną i ekspertami przeprowadzimy dialog, prowadzący do zidentyfikowania barier rozwoju w danej branży, aby umożliwić firmom wdrażanie nowatorskich projektów oraz skalowanie swojej działalności.
  3. Strefa B2B (marzec-kwiecień 2020) – spotkania B2B z instytucjami z Grupy PFR, których celem jest wspólne opracowanie koncepcji rozwoju innowacji i  wsparcia eksportu danej firmy oraz indywidualny dobór narzędzi finansowych.

Rekrutacja

Zapraszamy do wypełnienia formularza aplikacyjnego tutaj

Rekrutacja do programu trwa do 10 lutego.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju