Akademia Menadżera MŚP – oferta PARP dla przedsiębiorców

Zgłoś się do Akademii Menadżera MŚP i zdobądź dofinansowanie do usług doradczych i szkoleniowych, które wzmocnią kompetencje menedżerskie pracowników Twojej firmy.

Celem konkursu Akademia Menedżera MŚP jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Dofinansowanie w wysokości do 80% można przeznaczyć m.in. ma diagnozę potrzeb Twojego mikro-, małego-, średniego przedsiębiorstwa, luk kompetencyjnych kadry zarządczej, a także na przeszkolenie właścicieli, menadżerów lub pracowników przewidzianych na stanowiska kierownicze.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

1. zdiagnozować:

  • potrzeby mikro- , małego-, średniego przedsiębiorstwa
  • luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

2. przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym:

  • właścicieli
  • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
  • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Więcej o konkursie: Akademia Menadżera MŚP – oferta dla przedsiębiorców

Źródło: PARP