Akademia Menadżera Innowacji – ruszyła III edycja programu PARP

 

Akademia Menadżera Innowacji to autorski program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami.

Program składa się z równolegle prowadzonej części szkoleniowej i doradczej. Wykładowcami, metodykami i warsztatowcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami.

 

Do 21 maja br. przedsiębiorcy mogą zgłaszać swój udział w trzeciej edycji Akademii Menadżera Innowacji  – projektu szkoleniowo-doradczego PARP. Do AMI mogą przystąpić przedstawiciele firm bez względu na branżę i wielkość firmy.

Dofinansowanie ze środków UE wynosi do 80 proc. dla mikro-, małych i średnich firm oraz do 50 proc. dla dużych. Pierwszy zjazd odbędzie się w czerwcu 2021 r.

Ze względu na pandemię koronawirusa, wszystkie zaplanowane w tej edycji wydarzenia będą się odbywały w formule online. Akademia jest finansowana z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Więcej o programie: Akademii Menadżera Innowacji

 

 

 

Źródło: PARP