Agregator możliwości eksportowych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło na swojej stronie zakładkę „Możliwości eksportowe”.

W tym miejscu, na podstawie sygnałów od polskich placówek dyplomatycznych, MRiRW będzie informować o nowych możliwościach eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynki zagraniczne oraz podawać dane kontaktowe, pod którymi będzie można uzyskać szczegółowe informacje.

 

Więcej: Możliwości eksportowe

 

Źródło: KIG