XII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2019 (16 – 17 września 2019 r.,Vienna House Andel’s Łódź).

wpis w: Aktualności - pol | 0

Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, nauki i władzami samorządowymi.

Podobnie jak w minionych latach spotkają się tu reprezentanci małych i średnich przedsiębiorstw, aby podzielić się swoimi doświadczeniami oraz poszukiwać nowych obszarów rozwoju, zaś reprezentanci czołowych firm międzynarodowych pokażą w jaki sposób budować silne marki na arenie globalnej w oparciu o lokalne możliwości.

Wszyscy uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji znanych polskich i zagranicznych ekspertów, wziąć udział w branżowych panelach tematycznych i nawiązać nowe kontakty biznesowe.

Szczegółowy program obu dni Forum oraz formularz rejestracyjny dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia: https://forum.lodzkie.pl/

UDZIAŁ W FORUM JEST BEZPŁATNY.

Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Zaproszenie od Marszałka Województwa Łódzkiego

Szanowni Państwo!

Zapraszam serdecznie na XII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2019.

Szerokie spektrum tematów, znakomici goście i prelegenci sprawią, że będzie to spotkanie profesjonalistów, ale i osób zainteresowanych, oparte na doświadczeniu i wiedzy, a wymiana opinii będzie ogromną wartością.

Bloki tematyczne są skoncentrowane na najważniejszych dla województwa łódzkiego dziedzinach gospodarki. Będziemy więc mówić o rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz logistyce i transporcie. Dużo uwagi poświęcimy przedsiębiorcom, a także nowym technologiom i pracom badawczym. Zapraszam też Państwa do współtworzenia strategii rozwoju województwa.

Chcę, żeby Forum miało charakter otwartej dyskusji, prowadzonej wprawdzie przez fachowców, ale zachęcającej do włączania się i wyrażania opinii i spostrzeżeń.

Zależy mi jednocześnie, by to spotkanie inspirowało, motywowało do działania i zachęcało do wspólnej pracy na rzecz naszego regionu. Dlatego liczę na Państwa obecność.

 Z wyrazami szacunku,

 Grzegorz Schreiber 

 Marszałek Województwa Łódzkiego