80 proc. dofinansowania na zwiększenie kompetencji pracowników

eśli jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą i działasz w branży: budowlanejfinansowej lub turystycznej? Ty oraz pracownicy Twojej firmy możecie skorzystać ze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych oferowanych w ramach programu Kompetencje dla sektorów.

W konkursie Kompetencje dla sektorów PARP wybrała trzech operatorów, którzy oferują firmom usługi szkoleniowe i doradcze oraz studia podyplomowe.

Zgłoszenia można składać do:

Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych rad ds. kompetencji przyczyni się do wzrostu wiedzy i umiejętności pracowników przedsiębiorstw:

sektora budowlanego m.in. w zakresie:

  • kierowanie projektami budowlanymi w zakresie techniczno-finansowym;
  • montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych;
  • betoniarz-zbrojarz.

sektora finansowego m.in. w zakresie:

  • RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy;
  • zarządzanie ryzykiem kredytowym;
  • restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej.

sektora turystycznego w zakresie:

  • Obsługa klienta w biurach podróży w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. poz.2361);
  • Bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwach turystycznych.

Usługi rozwojowe świadczone za pośrednictwem Operatorów muszą pochodzić z Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Funkcjonalność BUR umożliwia zamówienie usługi szkoleniowej lub doradczej wynikającej z rekomendacji Sektorowych rad ds. kompetencji, jeśli brakuje jej aktualnie w Bazie.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie do 80 % wartości usług rozwojowych z BUR.

Więcej informacji na stronie

 

 

Źródło: PARP