50 mln zł na promocję polskich firm w Dubaju (dodatkowy konkurs w ramach „Go to Brand”)

wpis w: Aktualności - pol | 0

Od 3 marca br. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski na sfinansowanie promocji swoich marek produktowych podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju, która rozpocznie się 20 października br. W dodatkowym konkursie w ramach „Go to Brand”, adresowanym do firm z sektora MŚP, uruchomiony został specjalny instrument dedykowany obecności firm w wydarzeniach towarzyszących EXPO. Maksymalne wsparcie dla firmy, która chce wejść ze swoją ofertą na rynki krajów Zatoki Perskiej to 425 670 zł.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” (POIR) pt. „Program promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju”.

– Tegoroczna edycja konkursu „Go to Brand” odbywa się w wyjątkowym momencie. Zbiega się bowiem w czasie ze światową wystawą Expo 2020 w Dubaju. Jednym z największych miast Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które w tym roku obchodzą 50-lecie swojej państwowości. Dlatego tym bardziej zachęcam polskich przedsiębiorców – przede wszystkim reprezentantów branż o dużym potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym – do wzięcia w nim udziału. To dla nich wielka szansa na zaistnienie i rozwinięcie biznesowych skrzydeł w szczególności na  rynkach państw Zatoki Perskiej – mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie m.in. kosztów związanych z udziałem w wydarzeniach targowych w krajach Zatoki Perskiej (w tym imprezach towarzyszących EXPO) czy doradztwa w zakresie zdobywania rynków dla innowacyjnych produktów.

–  Zbliżające się EXPO to dla polskich MŚP duża szansa, aby zaistnieć na światowych rynkach, w tym w bardzo perspektywicznym rejonie Zatoki Perskiej. Stąd idea rozszerzenia wsparcia promocji polskich marek w sprawdzonej i cenionej przez przedsiębiorców formule konkursu „Go to Brand” dedykowanego pod konkretne międzynarodowe wydarzenie – podkreśla Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.

Budżet konkursu wynosi 50 mln zł, z czego 15 mln zł przeznaczono na projekty z województwa mazowieckiego. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 425 670 zł (100 tys. euro) przy łącznej wartości projektu do 1 mln zł. Wkład własny przedsiębiorcy wynosi minimum 15 proc. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać on-line od 3 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

EXPO 2020 Dubai: „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość”

EXPO 2020 w Dubaju to kontynuacja cyklu Wystaw Światowych organizowanych w różnych częściach globu od 1751 r. – i pierwsza organizowana w kraju arabskim. Wydarzenie niezmiennie stanowi największe forum prezentacji osiągnięć naukowych i technologicznych, pozwalając dzielić się wiedzą i debatować nad globalnymi problemami świata. Organizacja EXPO zwiększa zainteresowanie, zarówno w kraju organizatora jak i wśród uczestników wystawy, rozwiązaniami technologicznymi i produktami z obszaru nowoczesnej gospodarki.

– EXPO 2020 w Dubaju to wydarzenie o dużym znaczeniu gospodarczym. Dlatego Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości łączą siły, aby wspierać ekspansję polskiego biznesu. Program „Go to Brand” jest jednym z kluczowych elementów oferty, jaką przygotowujemy dla polskich przedsiębiorców, w związku z ich udziałem w tegorocznej Wystawie. Dokładamy wszelkich starań, aby Forum Gospodarcze Polska-Zjednoczone Emiraty Arabskie, targi branżowe, wsparcie oferowane przez regiony czy wydarzenia o charakterze gospodarczym organizowane w Pawilonie Polski stały się platformą budowania trwałych i wartościowych relacji biznesowych – mówi Grażyna Ciurzyńska, p.o. Prezesa PAiH, agencji odpowiedzialnej za udział Polski w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju.

Na najbliższej Wystawie, która rozpocznie się 20 października br. dorobek (naukowy, gospodarczy i kulturowy) zaprezentuje ok. 200 krajów i organizacji. Organizatorzy szacują, że w ciągu 173 dni trwania wydarzenia przyciągnie ono ponad 25 mln gości.

Polska od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem Wystaw Światowych. W Dubaju oprócz budowy Pawilonu Polski i stworzenia własnej ekspozycji, planowana jest realizacja programów oraz wydarzeń towarzyszących, a także udział w inicjatywach organizatora. Rekomendowane przez organizatorów tematy przewodnie ekspozycji – zrównoważony rozwój i mobilność – Polska rozszerza w trzech wątkach tematycznych: technologia, współpraca międzynarodowa i natura. Hasło Pawilonu Polski brzmi: Kreatywność inspirowana naturą (Creativity inspired by nature).

Cele obecności Polski na EXPO w Dubaju obejmują zarówno promocję gospodarczą (wzmocnienie kontaktów gospodarczych Polski z ZEA oraz całym rejonem Bliskiego Wschodu; w szczególności w zakresie wspierania polskich przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych rynków zbytu oraz budowaniu trwałych relacji handlowych), a także wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

Wspieranie ekspansji polskich firm na rynkach zagranicznych oraz budowanie międzynarodowych relacji przez przedsiębiorców jest jednym z kluczowych założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, dokumentu państwa polskiego w obszarze polityki gospodarczej.

Źródło: PARP