Szkolenia/warsztaty z zakresu eksportu

wpis w: Aktualności - pol | 0


SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ/ WARSZTATÓW W RAMACH SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH:

Celem szkoleń/ warsztatów w ramach spotkań informacyjnych, jest podniesienie poziomu wiedzy
i praktycznych umiejętności przedsiębiorców sektora MŚP z zakresu działalności eksportowej,
od momentu badania potencjalnych rynków zagranicznych do momentu podpisania kontraktu handlowego i jego zabezpieczenia.

1 SZKOLENIE/ WARSZTAT W RAMACH SPOTKANIA INFORMACYJNEGO
Termin: 20-21 czerwca 2017 r.
Temat: Skuteczna strategia eksportowa przedsiębiorstwa.
Zakres tematyczny:
– planowanie i rozwój eksportu w firmie, sposoby i kryteria wyboru rynków do ekspansji, dobór strategii ekspansji, przygotowanie oferty na rynki zagraniczne, wybór rynków zagranicznych, metody badania rynku, ustalanie źródeł i zdobycie niezbędnych informacji, stworzenie strategii (produktu, dystrybucji i ceny)
– techniki i sposoby pozyskiwania partnerów zagranicznych, narzędzi marketingu
– negocjacji w handlu zagranicznym, zasady współpracy
– partnerzy handlowi oraz pośrednicy występującymi w obrocie międzynarodowym
– budowanie strategii eksportowych i właściwe pozycjonowanie marek, rozpoczęcie działalności eksportowej, wyznaczanie celów eksportowych, analiza gotowości przedsiębiorstwa do wyjścia na nowe rynki zbytu, analiza pozycji przedsiębiorstwa i jego produktów
– wybory krajów do ekspansji zagranicznej, analizy rynków docelowych, doboru optymalnej strategii eksportowej dla przedsiębiorstwa, określenia podstawowych etapów realizacji działań eksportowych
– wykorzystanie internetu w działalności eksportowej – handel elektroniczny

2. SZKOLENIE/ WARSZTAT W RAMACH SPOTKANIA INFORMACYJNEGO
Termin: 20-21 września 2017 r.

Miejsce: Hotel Ambasador Centrum Łódź
90-307 Łódź, Al. Piłsudskiego 29
Temat: Warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne oraz prawidłowe zawieranie transakcji handlowych, różnice kulturowe.

Zakres tematyczny:
– warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne – charakterystyka rynków
– perspektywy handlowe na wybranych rynkach zagranicznych, uwarunkowania prawne eksportu usług i towarów na wybrane rynki
– prawidłowe zawieranie transakcji eksportowych, umów handlowych w transakcjach eksportowych
– różnice kulturowe, zachowania biznesowe w różnych częściach świata, struktury i główne elementy procesu komunikacji, zasady protokołu, dobre obyczaje i etykieta w biznesie

3 SZKOLENIE/ WARSZTAT W RAMACH SPOTKANIA INFORMACYJNEGO
Termin: 19-20 października 2017 r.
Temat: Źródła finansowania działalności eksportowej, z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Zakres tematyczny:
– kluczowe zagadnienia finansowe w handlu zagranicznym, metody i rodzaje płatności w handlu międzynarodowym, zabezpieczania wierzytelności w międzynarodowym obrocie gospodarczym oraz rozliczenia międzynarodowe
– kursy walutowe w handlu zagranicznym, dochodzenie należności z tytułu eksportu
– źródła finansowania działalności eksportowej
– RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie umiędzynaradawiania działalności przedsiębiorstw

4 SZKOLENIE/ WARSZTAT W RAMACH SPOTKANIA INFORMACYJNEGO
Termin: 29-30 listopada 2017 r.
Temat: Prawidłowa dokumentacja oraz sposoby eliminacji ryzyka w obrocie międzynarodowym.
Zakres tematyczny:
– dokumentacja w obrocie międzynarodowym, ułatwienia celne w obrocie towarowym z zagranicą
– normy techniczne i sanitarne w handlu międzynarodowym oraz normalizacji na rynkach zagranicznych
– kontrola eksportu – procedur systemowych w zakresie bezpieczeństwa
– ryzyko w działalności eksportowej, rola ubezpieczeń transakcji eksportowych
– podatek od towarów i usług VAT w obrocie międzynarodowym i wewnątrz wspólnotowym
Szkolenia/ warsztaty w ramach spotkań informacyjnych prowadzone będą przez zespół specjalistów – praktyków.
Harmonogram zajęć:
9.45-10.00 Rejestracja uczestników
10.00-12.00 I część zajęć
12.00-12.30 Przerwa
12.30-14.30 II część zajęć
14.30-15.00 Konsultacje indywidualne z ekspertami.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Eurofinance Training Sp. z o.o.
tel.: 22 830 13 40; tel. kom.: 609 124 124
e-mail: szkolenia@efszkolenia.pl;
http://www.efszkolenia.pl