15 mln na szkolenie MŚP z zamówień publicznych

Do 28 października br. można w PARP zgłaszać wnioski o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą brać czynny udział w rynku zamówień publicznych w Polsce.

Wsparcie będzie udzielane w ramach projektów szkoleniowo-doradczych, które zostaną wyłonione w konkursie „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”. Projekty powinny zakładać przygotowanie, zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkoleń i doradztwa z zakresu:

  • zamówień publicznych w Polsce, uwzględniających specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego;
  • przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień;
  • prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych;

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl. Nabór został przedłużony i potrwa do 28 października 2019 r., godz. 10:00.

W puli konkursu „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich” znajduje się 15 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%

Więcej informacji

Źródło: PARP