Spotkanie informacyjne on-line nt. programu „EU Business Hub – Japan and the Republic of Korea” (19 czerwca, godz. 14.00)

19 czerwca o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie informacyjne on-line nt. programu „EU Business Hub – Japan and the Republic of Korea”, który ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w wejściu na rynki Japonii oraz Korei Południowej.

Jest to program Komisji Europejskiej, skierowany do start-upów i MŚP działających w branżach technologii cyfrowych, zielonych technologii oraz w sektorze medycznym i ochrony zdrowia.

W ramach startującego jesienią tego roku programu, w ciągu najbliższych czterech lat zostanie zorganizowanych po 10 misji do Japonii oraz do Korei Południowej. 50 innowacyjnych przedsiębiorstw z UE będzie mogło w ramach misji wziąć udział w targach branżowych, spotkaniach B2B i wizytach studyjnych. Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie internetowej

https://eubusinesshub.eu/en

19 czerwca br. możecie dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie daje program „EU Business Hub – Japan and the Republic of Korea”, zakresie usług oferowanych uczestnikom, warunkach udziału oraz o zasadach procesu aplikacyjnego. Rejestracja zamykana jest dzień przed wydarzeniem.

Link do zapisów: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_x9iw8bbgQvCfvY4tVLSSyw#/registration 

Zachęcamy do udziału w spotkaniu informacyjnym i skorzystania z oferowanych przez program możliwości.