Seminarium „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – ścieżka SMART” (10 marca 2023 r., godz. 11.00)

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na seminarium

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
– ścieżka SMART
10 marca 2023 r. godz. 11.00
do siedziby Fundacji przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi

W programie m.in.:

1.Ogólna informacja o ścieżce SMART – jeden projekt – siedem modułów
2.Na co można uzyskać wsparcie – zakres modułów, wydatki kwalifikowane
3.System oceny projektów – rodzaje kryteriów i zasady oceny
4.Kryteria wspólne dla projektu i kryteria rankingujące
5.Kryteria specyficzne dla modułów
6.Wniosek o dofinansowanie – na co zwrócić uwagę
7.Sesja pytań i odpowiedzi

Seminarium poprowadzi: Mariola Misztak-Kowalska – Zastępca dyrektora Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z tematyką funduszy europejskich przeznaczonych na wsparcie polskiej przedsiębiorczości związana od 1995 roku, kiedy w Krajowej Izbie Gospodarczej zajmowała się wdrażaniem projektu wspierania regionalnych izb gospodarczych finansowanego z programu przedakcesyjnego PHARE. Od 1997 roku w Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (poprzednik prawny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) odpowiadała za realizację działań rozwijających przedsiębiorczość oraz koordynację współpracy i zapewnienia standardów funkcjonowania sieci instytucji dostarczającymi usług dla przedsiębiorców (Krajowy System Usług dla MSP), w tym punktów konsultacyjnych, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Polsce.

Od 2016 roku zaangażowana w realizację instrumentów bezpośrednio wspierających przedsiębiorców we wdrażaniu prac B+R, innowacji, internacjonalizacji, wzornictwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. Od 2021 roku uczestniczy w przygotowaniu wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), w szczególności Ścieżki SMART. Absolwentka Politechniki Warszawskiej – mgr inżynier organizacji i zarządzania przemysłem oraz Uniwersytetu Warszawskiego – podyplomowe studium administracji.

Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu – karta zgłoszenia.

Źródło: FRP