1 kwietnia br. rusza nabór w konkursie Szybka Ścieżka dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs przeznaczony jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w konkursach SME Instrument faza II (Horyzont 2020).

Nabór wniosków ruszy 1 kwietnia 2019 roku. Więcej informacji na temat konkursu dostępnych jest na stronie NCBR

Źródło: NCBR